به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

حمایت از پایان نامه ارشد و دکتری

حمایت مالی از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری طبق دستورالعمل جامع سازمان انرژی های نو ایران و در راستای تشویق و ترغیب دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و محققین علاقمند جهت فعالیت هرچه بیشتر در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقاء سطح علمی دانشجویان کشور، تقویت انگیزه فعالیت در این عرصه، ایجاد هماهنگی و رویه واحد در بخش تحقیقات مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر، حذف موازی کاری، و هدفمند کردن تحقیقات در این مسیر با توجه به نیازهای مطالعاتی و اولویت‌های تحقیقاتی سانا انجام می گیرد. لذا با انجام چنین حمایت های تشویقی امید است گامی موثر در راستای اعتلای توانمندی های کشور در زمینه تحقیقات مربوطه، شناسایی و استفاده بهینه از توان علمی محققین و پتانسیل‌های موجود دانشگاه‌ها در راستای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در سازمان برداشته شود.
بر این اساس این دفتر در نظر دارد تا با حمایت از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری علاوه بر تأمین نیازهای مطالعاتی و پژوهشی خود مطابق با اولویت‌های تحقیقاتی تدوین شده در سازمان، موجبات توسعه و تربیت نیروی انسانی متخصص، گسترش آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر را در کشور فراهم سازد. با انجام این حمایت، قدر مسلم روز به روز بر علاقمندان دانشگاهی، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی افزوده شده و تقویت زیر ساخت‌های علمی و دانشی کشور در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر که یکی از موارد قابل تأمل در این برهه زمانی است حاصل می‌گردد.