معرفی دفتر تحقیقات و فن آوری های نو

روندکنونی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نشان می‌دهد که طی دو دهه آینده در اکثر کشورهای جهان در زمینه فعالیت‌های RD&D و استقرار فناوری‌های تجاری شده، هزینه‌ قابل توجهی صرف خواهد شد که در این زمینه دولت‌ها از لحاظ سیاست‌گذاری و حمایت‌های مالی نقش اصلی را بر عهده خواهند داشت. لذا تدوین برنامه‌های ملی در راستای حمایت از تحقیقات و فناوری و انجام تحقیقات کاربردی مطابق با نیازهای  محلی و ملی که منجر به پیشرفت هدفمند صنعت انرژی های تجدیدپذیر خواهد شد، از الزامات کلیدی توسعه کاربرد تجدیدپذیرها در بخش انرژی کشور می‌باشد. هدایت برنامهRD&D  در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر با رویکردی آگاهانه و هدفمند که منجر به توسعه فناوری انرژی تجدیدپذیر مطابق با نیازهای یاد شده از وظایف دفتر تحقیقات و فن‌آوری‌های نو سازمان انرژی‌های نو ایران می‌باشد. 

از اهداف کلان درنظر گرفته شده برای فعالیت این دفتر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
• سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تحقیقات و فن‌آوری
• بررسی، تحلیل و اولویت‌بندی نیازهای تحقیقات و فن‌آوری
• حمایت معنوی از پروژه‌های تحقیقاتی
• تسهیل و بهینه‌سازی فرآیند انجام تحقیقات و فن‌آوری
• توسعه همکاری بین المللی در امر تحقیقات و فن‌آوری

در راستای نیل به اهداف فوق، اقدامات زیر در گروه‌های کاری دفتر صورت می‌پذیرد: 
• آماده‌سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز جهت تهیه طرح جامع تحقیقاتی انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور 
• پایش و رصد سیاست‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی کشورها در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر 
• مطالعه فن‌آوری‌های جدید و تکنولوژی‌های برتر دنیا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به منظور بکارگیری اطلاعات حاصل در برنامه‌ریزی تحقیقات داخلی
• شناسایی تکنولوژی‌های اولویت دار بر اساس شرایط محلی و ملاحظات اقتصادی و بکارگیری اطلاعات حاصل در برنامه‌ریزی تحقیقات داخلی
• بررسی صنایع داخلی به منظور شناسایی پتانسیل موجود جهت بکارگیری، انتقال و جذب تکنولوژی 
• شناسایی و ارائه راهکارهای لازم برای انتقال تکنولوژی‌های مختلف 
• تدوین مکانیزم‌های ترویجی و حمایتی از صنایع بخش خصوصی به منظور انتقال تکنولوژی‌های اولویت‌دار
• شناسایی پتانسیل تحقیقاتی کشور و ارائه راهکارهای لازم به منظور ایجاد ظرفیت‌های مناسب تحقیقاتی در کشور
• ارتباط با مراکز پژوهشی و دانشگاه‌های داخلی و ارگان‌های ذی‌نفع و تاثیرگذار در حوزه به منظور شناسایی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود 
• شناسایی و ایجاد ارتباط هدفمند با مراکز تحقیقاتی پیشرو در سطح جهانی 
• جمع‌آوری اطلاعات و آنالیز نتایج حاصل از پروژه‌های تحقیقاتی خاتمه یافته به منظور ارائه پیشنهاد برای برنامه‌ریزی‌‌های آتی
• تهیه دستورالعمل‌های لازم در زمینه افزایش بهره‌وری، خلاقیت و نوآوری و حمایت از انجام پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی و دارای منافع اقتصادی
• پایش اخبار مربوط به پیشرفت‌های فناورانه، برنامه و اقدامات بین‌المللی در حوزه‌های تجدیدپذیر


چارت دفتر تحقیقات و فن آوری های نو