ماهنامه تحقیق و توسعه

با توجه به ضرورت رصد اخبار فناورانه در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر و آشنایی بیشتر علاقمندان این حوزه، این سازمان اقدام به تهیه ماهنامه تحقیق و توسعه با همکاری دفاتر تخصصی مستقر در سانا نموده است. این ماهنامه موضوعات مختلفی را در عرصه  تولید، ساخت و صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر می‌نماید.