دفتر تحقیقات / استانداردها

با عنایت به ابلاغیه خرید تضمینی برق حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر و استقبال خوب سرمایه گذاران در این حوزه ، ساماندهی نیازهای برون سازمانی در بخش واردات تجهیزات، نصب، راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به استناد استانداردها و دستورالعمل‌های معتبر ملی و بین‌المللی اجتناب ناپذیر می‌باشد. به همین علت لازم است سازمان انرژی‌های نو ایران به عنوان متولی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در فاز اول در دو حوزه:
الف: واردات تجهیزات نیروگاهی
ب: نظارت بر نصب و راه اندازی مبتنی بر استانداردهای موجود
نظام نامه‌ای را به استناد استانداردها ملی و بین‌المللی و همچنین دستورالعمل‌های معتبر بین‌المللی تهیه کرده و سپس با شناسایی شرکت‌ها/ مراکز بازرسی نسبت به پیاده سازی این نظام نامه و صدور گواهی‌های مجاز توسط این شرکت‌ها اقدام نماید. لذا این سازمان در گام اول اقدام به پیشنهاد تدوین استانداردهای مهم در زمینه انرژی های تجدیدپذیر نموده است تا پس از تدوین این استانداردها به همراه استانداردهای ملی چاپ شده قبلی نسبت به تهیه این دستورالعمل ها اقدام نماید.

فهرست استانداردهای ملی چاپ شده و در حال تدوین در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در فایل زیر قابل مشاهده است.